Root:1187
Home:1069
News:

Fagområder og kompetencer

Saxo advokater er et mindre advokatkontor, der yder rådgivning til private og virksomheder.

 

Vi tillægger det stor betydning, at vores rådgivning sker i øjenhøjde, på et højt fagligt niveau og til aftalt tid. Dette sker ved et højt engagement hos medarbejderne, og et godt samarbejde med andre rådgivere og med klienter.

 

Endelig tilstræber vi et personligt kendskab til kunden, således at kendskabet til dine eller virksomhedens forhold sikrer en optimal rådgivning vedrørende sagen.