Root:1187
Home:
News:

Selskabsret

Saxo advokater hjælper med stiftelse af iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), til faste priser. Herudover giver vi individuelle priser på stiftelse af interessentskaber (I/S), kommanditselskaber (K/S), parterselskaber (P/S) m.v. 

Vi rådgiver også om direktørkontrakter og ejeraftaler (aftaler mellem ejerne af selskabet), ligesom vi yder løbende bistand i relation til registrering af ledelsesændringer, kapitalforhøjelser og -nedsættelser, registrering hos Det Offentlige Ejerregister, likvidation m.v.

Vi bistår alle danske selskabs- og foreningstyper med løbende rådgivning vedrørende organisation og struktur. Det gælder blandt andet andelsboligforeninger, ejerforeninger og grundejerforeninger.