Root:1187
Home:
News:

Lejeret

Lejekontrakter har stor betydning, uanset om lejekontrakten bliver indgået i forbindelse med virksomhedsudøvelse eller udlejning af fast ejendom. Lejelovgivningen indeholder en række bestemmelser, der kan fraviges ved parternes aftale, og det er derfor vigtigt at sikre det rigtige indhold af lejekontrakten.

 

Saxo advokater udarbejder lejekontrakter, ligesom vi bistår ved fastlæggelse af retsstillingen mellem udlejer og lejer. Fortolkningen af lejekontrakter skal ofte suppleres med de almindelige principper i lejelovgivningen og dansk ret.

 

Det gælder, uanset om der er tale om udarbejdelse af lejekontrakter vedrørende bolig eller erhverv.