Root:1187
Home:
News:

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Skal du og din ægtefælle/samlever flytte fra hinanden, og har I fælles børn, er det vigtigt, at I overvejer, om der fortsat skal være fælles forældremyndighed, hvor børnene skal bo, og hvordan den af jer, som ikke har børnene boende, skal have samvær med børnene.

Dette er af stor betydning for jer, og ikke mindst af stor betydning for jeres børn, da børnene har brug for at vide, hvad de rette sig efter - også efter at I er flyttet fra hinanden.

Er I enige vil det være en god ide, at få aftalerne underskrevet af jer begge. Vi vil også gerne hjælpe dig med at udforme sådanne aftaler om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Er I uenige kan Statsforvaltningen ikke træffe afgørelse i sager vedrørende forældremyndighed og bopæl. Denne del af sagen skal derfor oversendes til Retten, som herefter træffer afgørelse/afsiger dom i sagen.

Er I uenige om samvær, herunder omfanget af samvær, har Statsforvaltningen kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Står du i en situation, hvor du skal tage stilling til, hvad der er bedst for dit barn/dine børn i relation til forældremyndighed, bopæl og samvær, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din sag, således at vi kan rådgive dig bedst muligt på et tidligt tidspunkt af sagen.

Det er ofte en meget god idé at kontakte os for en drøftelse af de aftaler du skal indgå, inden du træffer dem med din ægtefælle/partner.

Vi vejleder også om børnebidrag, ordinært og ekstraordinært børnetilskud, børnefamilieydelse m.m.

Se vores priser.