Root:1187
Home:
News:

Entrepriseret

Som led i vores ambition om at kunne rådgive om alle forhold vedrørende fast ejendom bistår Saxo advokater såvel erhvervsdrivende som private i entrepriseretlige spørgsmål.

Det gælder såvel udarbejdelse af entreprisekontrakter som bistand i forbindelse med tvister (manglende betaling, udbedring af mangler, forsinkelse, syn- og skønsforretninger, voldgitssager og retssager).