Root:1187
Home:
News:

Tvangsfjernelse af børn

Er du forælder - mor eller far - til et barn eller en ung, som kommunen har besluttet at tvangsfjerne, skal spørgsmålet om tvangsfjernelse forelægges Børne- og Ungeudvalget i kommunen, hvis du som forælder ikke er enig i, at dit barn skal anbringes uden for hjemmet.

Du er berettiget til gratis advokatbistand i forbindelse med sagens forelæggelse for Børne- og Ungeudvalget.

Vi vil anbefale, at du tager kontakt til os, så snart du bliver bekendt med, at kommunen vil forelægge sagen for Børne- og Ungeudvalget.

Er du under 18 år og er fyldt 12 år, har du på samme vis ret til gratis advokatbistand, hvis kommunen vil forelægge din sag for Børne- og Ungeudvalget med henblik på, at du skal anbringes uden for hjemmet.

Du er altid velkommen til at ringe os op for en uforpligtende drøftelse i relation til sagen.