Root:1187
Home:
News:

Bjarne Aarup

Møderet for Højesteret, partner, ba@saxoadvokater.dk

Uddannelse og baggrund
Født 1971, cand. jur. 1997, advokat 2000, møderet for Højesteret i 2005.


Fra 1997 til 2002 var Bjarne ansat hos Advokatfirmaet Poul Schmith (Kammeradvokaten), hvor han beskæftigede sig med sager, der ofte vedrørte retsstillingen mellem borgere og det offentlige.


Fra 2002 til 2004 var Bjarne ansat hos Lett, Vilstrup & Partnere (nu en del af Lett). Her beskæftigede han sig med fast ejendom, retssager og selskabsret.

Siden 2004 har Bjarne været den ene af de to partnere i Saxo advokater.

Hovedarbejdsområder
Bjarnes kunder er primært privatpersoner samt små og mellemstore virksomheder, der ønsker bistand vedrørende retssager, insolvensret, alt om fast ejendom samt virksomhedsstruktur (etablering, omstrukturering eller ophør).