Root:1187
Home:
News:

Ægtepagt, testamente og formueforhold mellem ugifte samlevende

Skal du giftes eller er du gift og ønsker, at din formue og/eller din virksomhed, som er dit levebrød, ikke skal deles i forbindelse med separation/skilsmisse, kan det være en god ide for dig, at indgå en ægtepagt med din kommende ægtefælle eller din nuværende ægtefælle.

Vi anbefaler, at ægtepagt indgås inden ægteskabet, men der er ikke noget lovkrav der siger, at ægtepagt skal indgås inden indgåelsen af ægteskab.

Ved separation/skilsmisse skal pensioner som hovedregel ikke deles. Du kan ved ægtepagt bestemme, at din og din ægtefælles pensioner skal deles ligeligt mellem jer ved separation/skilsmisse. Eksempelvis kan dette være relevant, hvis der er stor forskel på, hvor meget du og din ægtefælle har opsparet i pension.

Gaver mellem ægtefæller kræver ægtepagt, da gaven i modsat fald ikke er gyldig.

Har du spørgsmål til ægtepagter - særeje- er du velkommen til at rette henvendelse til os for en drøftelse af din sag.

Testamente

Har du oprettet testamente?

Der kan være mange grunde til at oprette testamente. Hvis du kan svare ja til et eller flere af nedennævnte punkter, vil vi anbefale, at du og eventuelt din ægtefælle/samlever opretter testamente.

  • Du er gift, og I har fællesbørn og/eller børn hver især,
  • Du er samlevende, og I har fællesbørn og/eller børn hver især,
  • Du ønsker, at arven efter dig skal være særeje for dine arvinger,
  • Du ønsker, at det du efterlader dig skal arves af en person, som ikke er omfattet af arveloven, eller arves af velgørende organisationer,
  • Du ikke har børn,
  • Du ønsker at have indflydelse på, hvordan dit dødsbo skal behandles,
  • Du ønsker selv at bestemme, hvordan du skal begraves, herunder at du har ønsker vedrørende gravstedvedligeholdelse,
  • Du ønsker at ændre et tidligere oprettet testamente,
  • Du ønsker en anden fordeling af arven til dine nærtstående, end den arveloven foreskriver.

I forbindelse med oprettelse af testamente er det af stor betydning, at vi får afdækket dit/jeres behov. Det gør vi bedst ved afholdelse af møde, således at netop dit/jeres testamente er i overensstemmelse med dine/jeres ønsker.

Du/I er velkommen til at rette henvendelse til os for en drøftelse, således at du/I nærmere kan få en afklaring af, hvorvidt du/I har behov for testamente.

Formueforhold mellem ugifte samlevende

Vælger I at leve sammen i et økonomisk, men papirløst samliv, kan I på forhånd sikre jer mod uforudsete problemer, den dag samlivet ophører - enten fordi I går fra fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort.

Venter I eller planlægger I at få et barn? Så skal I være opmærksom på, om I automatisk får fælles forældremyndighed eller I ønsker at indgå aftaler om forældremyndighed.

Hvis I gerne vil arve hinanden, skal I oprette testamente. Hvis I har boet sammen i mere end to år, har, har haft eller venter barn kan I oprette et udvidet samlevertestamente. Det giver den længstlevende af jer en række af de fordele, som længstlevende ægtefælle har i forbindelse med dødsfald.

Den længstlevende er ikke automatisk indsat som begunstiget i livsforsikringer, kapitalpensioner m.v. Ønsker I, at den anden skal have forsikringssummen, skal I udfærdige en begunstigelseserklæring.

Går I fra hinanden, har den af jer, som har købt en ting, også ret til at tage den med.

Går I fra hinanden, men ejer stadig fast ejendom sammen, skal alle beslutninger om denne træffes i enighed. Er I ikke enige, kan den ene af jer eksempelvis blokere for et salg af huset.

Vi vil derfor anbefale, at I allerede nu indgår de nødvendige aftaler for at I derved undgår senere uoverensstemmelser. I er velkommen til at kontakte os for en drøftelse, og således få klarlagt, hvilket behov netop I har, for at I kan gøre jeres til, at fremtidige problemer undgås.