Root:1187
Home:
News:

Skatter og moms

Der vil næsten altid være en problemstilling om beskatning eller momspligt, når en virksomhed gennemfører en transaktion eller en disposition vedrørende virksomhedens aktiver eller passiver. Problemstillinger om skat og moms kan også have betydning ved privatpersoners transaktioner og dispositioner. 

Når Saxo advokater yder rådgivning om en transaktion eller disposition, vil eventuelle problemstillinger om skat og moms indgå i rådgivningen. Vi yder således selvstændig rådgivning om skat og moms, men rådgivningen vil ofte ske i samarbejde med virksomhedens revisor.

Såfremt der foreligger en tvist med SKAT om beskatning eller momspligt, kan Saxo advokater bistå under såvel sagsbehandlingen hos SKAT som en eventuel efterfølgende klagesag eller retssag. Kontoret bistår også ved indhentelse af bindende svar fra SKAT eller Skatterådet.