Root:1187
Home:
News:

Insolvens, konkurs og tvangsauktion

Ved økonomiske vanskeligheder i en virksomhed eller privatøkonomien søger mange først juridisk rådgivning, når det er for sent. Saxo advokater hjælper tidligt med at få afklaret omfanget af de økonomiske forpligtelser over for banken, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Når omfanget af de økonomiske forpligtelser er afklaret, kan det være nødvendigt med en rekonstruktion eller en akkord med kreditorerne.

Såfremt det ikke er muligt at afværge de økonomiske vanskeligheder, kan Saxo advokater bistå i forbindelse med en konkurs, ligesom vi kan være kurator i konkursboet. Herudover kan der være behov for at undersøge mulighederne for en gældssanering eller en frivillig ordning med kreditorerne.

Endelig består vi ofte i forbindelse med tvangsauktioner, både ved gennemførelse af tvangsauktioner og ved køb af ejendomme på tvangsauktion.