Root:1187
Home:
News:

Ansættelsesret

Saxo advokater har omfattende erfaring med at bistå såvel arbejdstagere som arbejdsgivere i ansættelsesretlige spørgsmål, herunder funktionærret. 

Det gælder særligt spørgsmål vedrørende bortvisning, opsigelse, usaglig afskedigelse, mangelfuldt ansættelsesbevis og overtrædelse af ligebehandligslovene (barsel, graviditet, handikap m.v.).

Herudover bistår Saxo advokater med udarbejdelse af ansættelseskontrakter og direktørkontrakter.