Root:1187
Home:
News:

Retssager

Virksomheder og privatpersoner kan ofte ikke undgå at blive involveret i tvister, der i sidste ende kan resultere i en retssag eller voldgiftssag. Saxo advokater hjælper ofte med at bistå under tvister. Normalt søges tvisten løst ved forlig. Forliges sagen ikke, har Saxo advokater stor erfaring vedrørende retssagsbehandling, uanset om det sker ved voldgift, byret, landsret eller Højesteret. Saxo advokater bistår også ved syn- og skønsforretninger, som ofte er nødvendige. 

Det er vigtigt for Saxo advokater, at tvisten - i relation til både forligsmulighederne og retssagsbehandlingen - bliver "kørt igennem" så effektivt og hurtigt som muligt.