Root:1187
Home:
News:

Dødsbo

Oveni sorgen, kan det være en stor mundfuld for de efterladte at håndtere de mange praktiske og juridiske spørgsmål, der opstår, når en af de nærmeste går bort.

Der er en masse praktiske forhold, der skal afklares; Hvad med boligen, indboet, bilen – værdierne i det hele taget? Hvad med virksomheden - skal den drives videre af arvingerne? Hvordan skal formuen fordeles mellem arvingerne – hvem skal have hvad, og hvad stiller man op, hvis der ikke er enighed?

De arvemæssige forhold kan være afklaret på forhånd i et testamente, men hvis afdøde ikke har oprettet et testamente, hvorledes skal arvingerne så forholde sig, og hvordan skal arven fordeles?

Desværre sker det en gang i mellem, at arvinger bliver uenige om fordeling af boet. I disse situationer kan vi også hjælpe jer ved at trække på de erfaringer vi har.

Vi yder bistand i forbindelse med behandlingen af dødsboet, og sørger for at alle frister overholdes i relation til udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse, herunder indrykning af proklama i Statstidende.

Har du spørgsmål i relation til behandlingen af et dødsbo, er du velkommen til at rette henvendelse til os, og vi deltager gerne i en drøftelse af spørgsmål vedrørende bobehandlingen med henblik på at oplyse dig/jer om, hvad vi kan hjælpe med i netop i din/jeres sag.