Root:1187
Home:
News:

Virksomhedsoverdragelse (M&A) og generationsskifte

Uanset hvordan en virksomhed drives, bliver det på et eller andet tidspunkt typisk nødvendigt, at virksomheden skal overdrages. Dette kan ske på mange måder, eksempelvis til tredjemand, ledende medarbejder(e) ("management buy-out"), familiemedlemmer etc. 

Overordnet set kan en virksomhedsoverdragelse ske ved overdragelse af ejerandelene (aktier, anparter mv.) eller ved overdragelse af virksomhedens aktiver og passiver. Dette sker i samspil med reglerne om fusion, spaltning, tilførsel af aktiver m.v., ligesom det skal overvejes, om transaktionen skal ske skattefrit eller skattepligtigt. 

Såfremt virksomhedsoverdragelsen planlægges i god tid, vil både sælger og køber ofte opnå et bedre resultat. Det gælder særligt ved generationsskifte inden for familien, hvor skattemæssige overvejelser om succession kan medføre skattemæssige fordele og dermed likviditetsfordele for virksomheden.