Root:1187
Home:
News:

Inger Jørgensen

Advokatsekretær, ij@saxoadvokater.dk

Inger Jørgensen er kontorets bogholder. Herudover bistår hun ved sagsbehandling inden for en række områder, særligt bobehandling, retssager og fast ejendom. Hun har været ansat hos Saxo advokater siden 2019.